At the Cinema Splendor in Via Buffa

 a casa tutti bene

 A CASA TUTTI BENE

 

FRIDAY MARCH, 23

 Unique Show 21:15

 SATURDAY MARCH, 24

16:00 - 18:00 - 21:15

SUNDAY MARCH, 25

 15:30 - 17:30 - 20:00

 

 

At the  Cinema Splendor in Via Buffa

thepost 

the post

FRIDAY MARCH, 16

Unique Show 21:15

SUNDAY MARCH, 18

15:30 - 17:45 - 20:00

 

 

At the  Cinema Splendor in Via Buffa

belleù 

BELLE E SEBASTIEN

 FRIDAY MARCH, 2

Spettacolo Unico ORE 20:00

SATURDAY MARCH, 3 

ORE 15:30 - 17:15 - 19:00

SUNDAY MARCH, 4 

ORE 15:30 - ORE 17:15

 

 

morto

 

FRIDAY MARCH, 2

Spettacolo Unico ORE 21:45

SATURDAY MARCH, 3

ORE 21:45

SUNDAY MARCH, 4

Spettacolo Unico ORE 20:00

 

Presso il Cinema Splendor in Via Buffa

lorapiu 

 

L'ORA PIU' BUIA

FRIDAY FEBRUARY, 24 

Unique show 21:15

SUNDAY FEBRUARY, 26

15:30  - 18:00 - 20:30

 

Presso il Cinema Splendor in Via Buffa

theparty 

 

THE PARTY

FRIDAY FEBRUARY, 16 

Unique show 21:15

SATURDAY FEBRUARY, 17

17:00 -18:30 -  20:00 -  21:30

SUNDAY FEBRUARY, 18

 17:00 - 18:30 - 20:00

 

i primitivi

I PRIMITIVI

SATURDAY FEBRUARY, 17 

Unique Show  15:15 

SUNDAY FEBRUARY, 18 

Unique show 15:15